تابلوی کشویی Uni Safe محصول شرکت ABB بوده که در ردیف تابلوهای Metal Clad طبقه بندی و تا سطح ولتاژ ۳۶kV، جریان نامی ۴۰۰۰A و سطح اتصال کوتاه ۵۰kA قابل ارائه است. سلول‌های کنتاکتوری تابلو با کنتاکتورهای خلاء VSC (تا سطح ولتاژ ۱۲kV) قابل ارائه بوده و سلول‌های دژنگتوری، با دژنگتورهای گازی HD4 و یا دژنگتورهای خلاء VD4 و VM1 قابل ارائه هستند.