تابلوی کشویی Uni Gear جدیدترین محصول شرکت ABB بوده که در ردیف تابلوهای Metal Clad طبقه بندی و در انواع مختلفی قابل ارائه‌است که چهار تیپ اصلی آن عبارتند از:

Uni Gear ZS1: 24kV, 4000A, 50kA
Uni Gear ZS2: 36kV, 3150A, 31.5kA
Uni Gear ZS3.2: 40.5kV, 3150A, 31.5kA
Uni Gear MCC: 12kV, 400A, 50kA

سلول‌های کنتاکتوری تابلو با کنتاکتورهای خلاء VSC (تا سطح ولتاژ ۱۲kV) قابل ارائه بوده و سلول‌های دژنگتوری، با دژنگتورهای گازی HD4 و یا دژنگتورهای خلاء VD4 و VM1 قابل ارائه هستند.