پانل های اصلاح ضریب قدرت اتوماتیک بطور عمده برای اصلاح ضریب قدرت استفاده می شوند .استفاده از این پانل های کنترل در صنایع بزرگ الکتریکی برای تامین برق ضروری است .ضریب قدرت به عنوان نسبت قدرت فعال  به قدرت آشکار توضیح داد و این یک عامل کلیدی  در اندازه گیری مصرف برق است .

افت در ضریب قدرت می تواند خسارت های عملیاتی زیادی وارد کند.

ویژگی ها:

حفظ مداوم ضریب قدرت بالا

بازدهی بالا

فیوز های مستقل ساخته شده

حفاظت از قدرت بیش از حد در سیسیتم

حداقل جریان هارمونیک

استفاده آسان

مقاوم در برابر خوردگی

عایق برق

حفاظت از تجهیزلت الکتریکی

کاربرد ها:

آسیاب های بادی

نظارت بر هارمونیک های فعلی

کنترل کنده فرآیند

پردازنده های میکرو

نصب الکتریکی

تحلیل ولتاژ خط

برند های قابل ارائه :

RECTI PHASE INDIA-ABB-FRAKO GERMANY

و….