گاهی اوقات راه دیگری برای قرار دادن یک ترانسفورماتور توزیع در ناحیه خطرناک وجود ندارد، به عنوان مثال وقتی که کارخانه شما روی یک پلت فرم یا سکوی نفتی قرار دارد . در چنین شرایطی ما قادر به تامین ترانسفورماتور توزیع برای استفاده در ناحیه یک ( ZONE 1 ) تحت استاندارد ATEX می باشیم . ناحیه حفاظتی II 2G EX و IIT5 می باشد .
این ترانسفورماتورها از نوع هرمتیک روغنی و برای سطوح ولتاژی مختلف و تا وزن کل ۵۰۰۰ کیلو گرم می باشند .

برندهای قابل ارائه:

IRAN TRANSFO-ABB- TAMINI ITALY- MR GERMANY – MESSKO GERMANY