ویژگی های بارز ترانسفورماتورهای کوره ،جریان های بسیار بالا در سمت فشار ضعیف و دوره بارگیری خاص آنها می باشند. بنابر این در مراحل طراحی و ساخت درک رفتار جریان های بالا از قبیل اثرات جریان های فوکو، توزیع یکنواخت جریان در هادی های موازی، جلوگیری از داغ شدن موضعی و بروز نقاط داغ و کارکرد پیوسته در وضعیت اتصال کوتاه در شروع مرحله ذوب از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. تنظیم ولتاژ این نوع ترانسفورماتورها می تواند بصورت مستقیم یا از طریق یک ترانسفورماتور بوستر تامین شود و همچنین بدلیل نرخ بسیار بالای تولید گرما در این نوع ترانسفورماتورها معمولا از سیستم خنک کننده OFWF استفاده شود. مهرآوران قادر است  این نوع ترانسفورماتورها را بر اساس نیازمندی های فنی تعیین شده از سوی مشتری تامین نماید.

ترانسفورماتور کوره

برند های قابل ارئه:

IRAN TRANSFO-ABB- TAMINI ITALY- MR GERMANY – MESSKO GERMANY