ترانسفورماتورهای توزیع روغنی را از نقطه نظر ارتباط روغن با فضای بیرون (تنفس ترانسفورماتور) به دو دسته ذیل می توان تقسیم کرد:

نوع هرمتیک

نوع دارای منبع انبساط

تجهیزات استاندارد:

• کلید تنظیم ولتاژ در حالت بی باری 
• رطوبت گیر 
• ترمومتر عقربه ای روغن 
• روغن نما 
• قلاب های حمل، چرخ ها، محل های تخلیه و نمونه گیری روغن

تجهیزات اختیاری:
• رله بوخهلس
• ترمومتر سیم پیچ
• ترانسفورماتورهای جریان (CT)
•  جعبه ترمینال
• جعبه کابل سمت فشار قوی و یا فشار ضعیف
• Bus duct فشار ضعیف
•  پایه از نوع Skid

برند های قابل ارائه:

IRAN TRANSFO-ABB- TAMINI ITALY- MR GERMANY – MESSKO GERMANY