در برخی موارد نیاز به دو سطح ولتاژ متفاوت در سمت ثانویه ترانسفورماتور می باشد. این شرکت توانایی تامین تعداد قابل توجهی از این محصولات با مشخصات فنی متفاوت را دارد.

برندهای قابل ارائه:

IRAN TRANSFO- ABB- TAMINI ITALY- MR GERMANY – MESSKO GERMANY