ترانسفورماتورهای تکفاز که بصورت بانک ترانسفورماتوری مورد بهره برداری واقع می شوند در مواردی از قبیل محدودیت های وزنی و ابعاد حمل، الزامات شرایط سایت و ملاحظات مربوط به قابلیت اطمینان بر ترانسفورماتورهای سه فاز برتری دارند.

ترانسفورماتورهای فدرت تک فاز و سه فاز سه سیم پیچه در موارد مختلفی از قبیل ترانسفورماتور پست ژنراتور و ترانسفورماتور شبکه برای مرتبط کردن سه سطح ولتاژ که غالبا سیم پیچ سوم به عنوان ثالثیه برای سیم پیچ های اصلی محسوب می شود مورد استفاده قرار می گیرند.

برندهای قابل ارائه:

IRAN TRANSFO-ABB- TAMINI ITALY- MR GERMANY – MESSKO GERMANY