این شرکت قادر به تهیه  انواع ترانسفورماتورهای مخصوص تست مورد نیاز از قبیل ترانسفورماتورهای تست اتصال کوتاه واقعی تجهیزات، ترانسفورماتورهای مخصوص تست های فشار قوی و نیز ترانسفورماتورهای پیچیده مورد استفاده در آزمایشگاه های فشار قوی می باشد.

برند های قابل ارائه:

IRAN TRANSFO-ABB- TAMINI ITALY- MR GERMANY – MESSKO GERMANY