• معرفی شرکت ,  همراه با کارشناسان ABB از شرکت ملی حفاری ایران
  • اعزام کارشناسان خارجی ABB  جهت بازدید به سنگ آهن مرکزی ایران
  • برنده شدن در مناقصه شرکت سنگ آهن مرکزی ایران
  • تنظیم قرداد با شرکت ABB
  • عید سعید فطر مبارک
  • حلول ماه رمضان ماه رحمت و غفران الهی مبارک باد