ترانسفورماتوری که در آن، قسمتی از سیم پیچی در هر دو مدار اولیه و ثانویه مشترک باشد، اتوترانسفورماتور نامیده میشود. در یک ترانسفورماتور دو سیم پیچه، اولیه و ثانویه از لحاظ الکتریکی نسبت بیکدیگر عایق می‌باشند، در حالیکه در یک اتوترانسفورماتور دو سیم پیچی از لحاظ الکتریکی مرتبط می‌باشند.

اتو ترانسفورماتور

موارد استفاده

  1. برای اتصال سیستم‌های قدرت که نسبت ولتاژهای آنها، اختلاف زیادی نسبت به واحد نداشته باشند.
  2. برای بدست آوردن ولتاژهای خروجی متغیر (با نسبت تبدیل متغیر)

مزایای اتوترانسفورماتور نسبت به ترانسفورماتورهای با دو سیم پیچ

  1. درصد تنظیم ولتاژ بهتر
  2. راندمان بیشتر
  3. امپدانس درصد کمتر

این شرکت قادر به تهیه انواع اتوترانسفورماتورهای تک فاز و سه فاز مورد نیاز در پست های فوق توزیع و قدرت  مطابق با تمامی مشخصات فنی مورد نیاز  مشتری، می باشد .

برند های قابل ارائه:

IRAN TRANSFO-ABB- TAMINI ITALY- MR GERMANY – MESSKO GERMANY